Mapa do celów projektowych – definicja, etapy wykonania

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej w obszarze planowanej inwestycji oraz w razie konieczności mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego aktualność takiej mapy jest potwierdzona przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez nadanie mapie klauzuli.

Jeżeli chcą Państwo budować dom, garaż lub inny obiekt budowlany, a także realizować inwestycje związane z uzbrojeniem terenu takimi jak budowa sieci i przyłączy będzie do tego potrzeba mapa do celów projektowych.

Etapy wykonania:

  • przyjęcie zlecenia,
  • zgłoszenie pracy w Geodezyjnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
  • oczekiwanie na materiały z ośrodka niezbędne do wykonania pracy,
  • wykonanie pomiaru w terenie,
  • skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,
  • przekazanie gotowej mapy zleceniodawcy,
  • rozliczenie zlecenia