Powykonawczy pomiar inwentaryzacyjny – definicja, etapy wykonania

Wszystkie budynki oraz sieci uzbrojenia terenu, które wymagają wydania pozwolenia na budowę automatycznie podlegają obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar inwentaryzacyjny polega zaktualizowaniu treści mapy zasadniczej o nowe elementy. Z pomiaru inwentaryzacyjnego sporządzana jest dokumentacja, która umożliwia wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ksiąg Wieczystych.

Etapy wykonania:

  • Przyjęcie zlecenia,
  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • oczekiwanie na materiały z ośrodka niezbędne do wykonania pracy,
  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w terenie,
  • skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy (mapy z inwentaryzacji)
  • rozliczenie pracy.