Wytyczenie budynków i budowli – definicja, etapy wykonania

Tyczenie budynku ma na celu określenie położenia głównych osi konstrukcyjnych budowli/budynku lub dowolnych ich elementów. Tyczenie pozwala na realizację inwestycji zgodnie z prawem, w odpowiednich odległościach od istniejących budynków i sąsiednich nieruchomości.

Etapy wykonania:

  • Przyjęcie zlecenia,
  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • oczekiwanie na materiały z ośrodka niezbędne do wykonania pracy,
  • opracowanie projektu wytyczenia, sprawdzenie projektu,
  • wytyczenie obiektu w terenie,
  • skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy (szkicu tyczenia)
  • wpis do dziennika budowy,
  • rozliczenie pracy.